Tag Archives: đặc sản yên châu

TINH BỘT NGHỆ VÀNG THƯỢC MAI -Uy tín, chất lượng của OCOP YÊN CHÂU, SƠN LA

Khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu, hộ gia đình anh Vũ Văn ...

Chương trình mỗi xã một sản phẩm ở Yên Châu (OCOP YÊN CHÂU)

OCOP YÊN CHÂU ĐÃ TRIỂN KHAI NHƯ THẾ NÀO? Năm 2019, huyện Yên Châu triển ...

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM OCOP SƠN LA

OCOP là gì, Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” OCOP Sơn La là gì?  dưới ...

ĐI HÁI XOÀI YÊN CHÂU: NÓNG NHƯNG VUI

Mấy ngày dịch, rỗi việc, mình theo chị Châu, HTX Đặc sản Tây Bắc và ...