Tag Archives: ocop mộc châu

Chuyện về sợi miến dong Kiên sơn ngon nhất Mộc Châu

Miến dong Kiên Sơn Mộc Châu Từ những năm 1984-1985 Khi kinh tế khu vực ...

CHƯƠNG TRÌNH OCOP MỘC CHÂU

OCOP MỘC CHÂU ĐƯỢC TRIỂN KHAI THẾ NÀO Triển khai chương trình OCOP, huyện Mộc ...

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM OCOP SƠN LA

OCOP là gì, Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” OCOP Sơn La là gì?  dưới ...